(1)
Matos Rojas, I. A.; Bazán, E.; Chirinos, M. Reducción e intususcepción ileocólica on nema hidrostático ajo guía ecográfica n acientes pediátricos: eporte e asos. Rev Gastroenterol Peru 2023, 43, e1436.