(1)
Lluque, A.; Mercado, E.; Riveros, M.; Alvarado, L.; Carlos, E.; Colichón, A.; Salazar, E.; Ochoa, T. Comparación ntre l diagnóstico serológico l diagnóstico or reación n adena e a olimerasa (PCR) ara scherichia oli enteropatogénica (EPEC). Rev Gastroenterol Peru 2017, 30, 121-5.