Orihuela Casimiro, Angela Isabel, y Maria Nashari Perez Caballero. 2023. «a mportancia e a monitorización e a función enal ara l so e ntivirales e Acción irecta n acientes oinfectados or VIH/VHC». evista e Gastroenterología el erú 42 (4):264-5. https://doi.org/10.47892/rgp.2022.424.1437.